Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > ØKA1022/2 Makroøkonomi

Makroøkonomi

Back Tilbake
Kode
ØKA1022/2
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ørjan Mydland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i grunnleggende makroøkonomisk teori og makroøkonomiske metoder.

Studentene lærer hvordan en kan bruke enkle makroøkonomiske modeller til å beskrive og forklare et lands økonomiske situasjon og utviklingstendenser. Studentene lærer også hvordan ulike former for økonomisk politikk påvirker sentrale makroøkonomiske størrelser i en økonomi.

 

Følgende temaer inngår i kurset:

 • Nasjonalregnskap
 • Konjunkturer
 • Arbeidsledighet
 • Inflasjon
 • Økonomisk vekst
 • Makroøkonomisk politikk

Læringsutbytte

Studentene skal:

 • Kunne redegjøre for sentrale makroøkonomiske begreper og sammenhenger
 • Kunne redegjøre for hvordan konjunktursvingninger kan beskrives og forklares
 • Kunne redegjøre for hvordan penge- og finanspolitikk kan brukes til å jevne ut konjunktursvingninger
 • Kunne redegjøre for effekten av ulike former for makroøkonomisk politikk
 • Kunne redegjøre for hvordan nasjonale økonomier påvirkes av internasjonale forhold
 • Kunne redegjøre for ulike årsaker til arbeidsledighet
 • Kunne redegjøre for sammenhengen mellom arbeidsløshet, potensielt nasjonalprodukt og inflasjon
 • Kunne redegjøre for sentrale drivkrefter bak økonomisk vekst
 • Kunne innhente relevante makroøkonomiske data
 • Kunne analysere makroøkonomiske problemstillinger ved hjelp av matematiske og grafiske presentasjoner av makroøkonomiske modeller

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Oppgaveløsning i plenum
 • Selvstudium
 • Individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav

Forkunnskapskrav

Studentene forventes å ha forkunnskaper tilsvarende emnet Matematikk.

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.
Overlapp

Emnet ØKA1022/2 Makroøkonomi overlappper med emnet ØKA1022/1 Makroøkonomi og økonomisk politikk med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L