Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > ØKA2011/1 Beslutningsmodeller

Beslutningsmodeller

Back Tilbake
Kode
ØKA2011/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Ett semester (høst)
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Stipendiat Erik Haugom
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kursets mål er å skape grunnleggende forståelse for kvantitative bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. Det legges vekt på å videreføre kunnskapene fra statistikk og bedriftsøkonomiske fag fra tidligere semestre for å kunne trekke korrekte beslutninger for ulike beslutningsproblemer. Dataverktøy i form av Microsoft Excel vil bli benyttet aktivt i kurset.

Følgende tema / problemstillinger inngår:

  • Regnearkmodeller
  • Optimering ved hjelp av regneark og lineær programmering
  • Prediksjonsmodeller
  • Lagerstyring
  • Simulering

Læringsutbytte

Studentene skal

  • være i stand å oversette praktiske problemstillinger til kvantitative beslutningsmodeller
  • kunne implementere optimeringsmodeller i et Excel-regneark og å finne en løsning til modellen med velegnete algoritmer eller Excelproblemløseren
  • kunne analysere strukturen til slike modeller
  • kunne diskutere kritiske faktorer/problemer ved de enkelte beslutningsmodeller

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Tilsvarende emnene Informasjonsbehandling, Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, Økonomistyring, Matematikk og Statistikk.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjonArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer. Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
Emnet er nytt på HiL.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L