Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > PSY1007/1 Psykologiske forskningsmetoder I

Psykologiske forskningsmetoder I

Back Tilbake
Kode
PSY1007/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Leif Rydstedt
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en elementær innføring i psykologiens forskningsmetoder, metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.


Læringsutbytte

Hovedsaklig av teoretisk art, siden emnet vanligvis vil bli tatt tidlig i studieløpet. Derfor er det viktigste å lære, forstå og gjøre rede for begreper, tankeganger, fakta og teorier fra pensum. Det forventes imidlertid også at studentene viser evne til å drøfte hvordan de faglige kunnskapene kan anvendes på praktiske eksempler fra virkeligheten.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning


Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid


Eksamensform

4-timers individuell skriftlig dagseksamen flervalg/kortsvarsoppgaver

Overlapp

Emnet PSY1007/1 Psykologiske forskningsmetoder I overlapper med emnet PSY101/1 Psykologiens metodologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L