Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > PSY2303/1 Helse- og miljøpsykologi

Helse- og miljøpsykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2303/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Einar Strumse
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende forståelse av helse og miljøpsykologien, inkludert historikk og feltets status i dag, samt å frembringe økt forståelse av og forbedring av menneske – helse- miljø relasjoner og å gjøre psykologien mer relevant for dagliglivet. Menneskets respons på naturomgivelsene vil bli gitt særlig vekt, blant annet gjennom evolusjonsteoretiske forklaringsmodeller. Miljøpsykologiens bidrag til estetiske spørsmål vil også bli behandlet .


Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Grunnleggende kunnskap om miljøpsykologi som psykologisk fagområde inkludert fagets historikk og status nasjonalt og internasjonalt.
  • Innsikt i temaområdene miljøpersepsjon, miljøkognisjon og miljørisiko, personlighet og miljø, personlig rom, boligspørsmål, urban miljøpsykologi, fysisk og psykisk arbeidsmiljø, og grønn miljøpsykologi: Helse, restitusjon og miljøvennlig atferd.

 

Ferdighetsmål:

  • Kjenne til og være i stand til å anvende noen miljøpsykologiske kartleggingsmetoder.
  • Kunne presentere og drøfte miljøpsykologiske problemstillinger på en faglig forsvarlig måte

 

Generell kompetanse:

  • Være i stand til å redegjøre for et psykologisk perspektiv på problemer knyttet til det fysiske miljø.
  • God innsikt i miljøpsykologisk kunnskap om viktige sammenhenger mellom fysisk miljø og menneskelig atferd og opplevelse

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, PBL-gruppeundervisning/seminar og veiledning


Forkunnskapskrav

PSY1004 Examen Philosophicum, PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, PSY1006 Innføringsemne II/ Examen facultatum, PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I, PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II

Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid


Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamen

Overlapp

Emnet PSY2303/1 Helse- og miljøpsykologi overlapper med emnet PSY1003/1 Helse- og miljøpsykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L