Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > PSY2301/1 Biologisk psykologi

Biologisk psykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2301/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Stefan Sütterlin
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet Biologisk Psykologi gir studentene en grundig innføring i det biologiske og psykofysiologiske grunnlaget og forutsetningene for psykologiske prosesser som for eksempel emosjoner, motivasjon, læring, hukommelse, seksualitet, atferdsregulering, og ulik form for mental dysfunksjon og lidelse.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Inngående kunnskap om følgende punkter

 • Nevroanatomisk struktur og funksjon
 • Genetikk og arvelighet
 • Nevroendokrine system og regulering
 • Motorikk og bevegelseskontroll, sansning og sansemodulering
 • Cellulære og nevrale mekanismer underliggende for læring og hukommelse, nevral plastisitet
 • Emosjoners funksjon, nevrale og nevrokjemiske grunnlag
 • Motivasjon og underliggende biologiske faktorer for sosial atferd, aggresjon, fysiologiske funksjoner som temperaturregulering, spiseatferd, søvn og circadianske rytmer
 • Nevrobiologisk grunnlag for substansavhengighet, psykoaktive substanser
 • Bevissthet, oppmerksomhet og språk
 • Mental dysfunksjon og lidelse, og de underliggende genetiske, nevrale og cellulære faktorer

Ferdighetsmål

 • Beskrive, redegjøre for og drøfte betydningen av relevante genetiske, nevrale, cellulære, og psykofysiologiske i ovennevnte prosesser og funksjoner

Generell kompetanse

 • Øke forståelsen for forholdet mellom biologiske faktorer og psykologiske funksjoner og prosesser
 • Øke evnen til vitenskapelig tenkning

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og praktiske øvelser, selvstudie, oppgavearbeid og veiledning


Forkunnskapskrav

PSY1004 Examen Philosophicum, PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, PSY1006 Innføringsemne II/ Examen facultatum, PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I, PSY1008 Sosialpsykologi, PSY2201 Utviklingspsykologi, PSY2202 Arbeids- og organisasjonspsykologi, PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II, PSY2204 Personlighetspsykologi.

Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Seminarer av praktisk art knyttet til kortsvar/flervalgsøvelser.


Eksamensform

4-timers skriftlig eksamen


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet PSY2301/1 Biologisk psykologi overlapper med emnet PSY1012/1 Biologisk psykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L