Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > PSY2201/1 Utviklingspsykologi

Utviklingspsykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2201/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Astri Müller Indrebø
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i menneskets kognitive, personlighetsmessige, biologiske, psykologiske og sosiale utvikling i fasene fra fødsel, via barne- og ungdomstiden til voksen alder. Sentralt i et utviklingsperspektiv er kognisjon, persepsjon, personlighet, emosjonell og sosiale/relasjonelle temaer, og uhvordan disse områdene gjensidig påviker hverandre gjennom livsløpet. Sentrale utviklingspsykologiske teorier og forsningsresulttater vil bli drøftet.


Læringsutbytte

Forståelse av sentrale utviklingspsykologiske teorier i et livsløpsperspektiv, metodikk og gi grunnlag for forståelse av moderne utviklingspsykologisk forskning og sentrale anvendte aspekter.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, veiledning. Det gis også undervisning på internett.


Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid


Eksamensform

4-timers skriftlig dagseksamen, kortsvar/flervalg

Overlapp

Emnet PSY2201/1 Utviklingspsykologi overlapper med emnet PSY1001/1 Utviklingspsykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L