Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > PSY1004/1 Examen Philosopicum - for psykologi

Examen Philosopicum - for psykologi

Back Tilbake
Kode
PSY1004/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
10 undervisningsuker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Terje Ødegaard
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen philosophicum for psykologi (ex.phil.psyk.) er, sammen med Examen facultatum for psykologi, allmenndannende innføringsemner i filosofiens og psykologiens historie, språk og argumentasjon, vitenskapsfilosofi og etikk, inkludert forskningsetikk.

Examen philosophicum gir en innføring i filosofiens og psykologiens historie, og grunnleggende tema i moderne politisk filosofi og etikk.


Læringsutbytte

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om:

  • menneskesynets historie, inkludert av mennesket som et resultat av evolusjon
  • noen sentrale ideer i utviklingen av vår forståelse av kunnskap, sinn, handling,
  • etikk og samfunnstenkning fra antikken til det 20. århundre.

 


Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidet med emnet består av deltakelse i forelesninger og arbeid med obligatoriske skriftlige innleveringsoppgaver (arbeidskrav—se nedenfor) i seminar og i små grupper eller individuelt. Emnet er lærebokbasert, men kan omfatte en begrenset bruk av originalmateriale.


Emne er obligatorisk for

Års/Ba psykologi


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Studenten skriver og leverer to skriftlige oppgaver på inntil 1400 ord over oppgavetema fra pensum, for kommentar og godkjenning. I tillegg til arbeid med pensummaterialet skal de skriftlige oppgavene tjene til å gi øvelse i å innfri krav til tone, saklighet og kildebruk/ referanser i akademisk og vitenskapelig tekst.

Emneansvarlig kan velge å gi ulike oppgavetekster til ulike deler av kullet. Eksempel på gode besvarelser kan gjøres tilgjengelig for kullet, på Fronter.

For å få gå opp til eksamen kreves

(i) to godkjente innleveringsoppgaver. Dersom en oppgave ikke godkjennes ved første gangs innlevering skal den bearbeides og leveres på nytt, normalt innen en uke.

(ii) at studenten består en breddetest (flervalgsprøve) i pensummaterialet. Testen bedømmes som godkjent /ikke godkjent. Det gis inntil to forsøk.


Eksamensform

De skriftlige oppgavene bearbeides til endelige versjoner på inntil 1600 ord, og leveres for evaluering/ sensur.

Overlapp

Emnet PSY1004/1 Examen philosophicum for psykologi overlapper med emnet 2EXPH/1 med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L