Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > Fordypnings- og breddeemner - Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap

Fordypnings- og breddeemner - Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap

Back Tilbake
Studiepoeng
0
Semester
Vår og høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap har følgende dybde- og breddekrav:

Dybdekrav: minst 100 studiepoeng film-og fjernsynsrelaterte emner (Normalt årsstudiet i film- og fjernsynsvitenskap/første året i Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap (60 sp) + 15 sp dybdeemne + bacheloroppgave (25 sp).

Breddekrav: minst 30 studiepoeng innen et annet fagområde. Studentene kan velge emner innen et definert fagområde ved HiL eller ved andre institusjoner. Breddeemnene kan utdype ulike aspekter ved film- og fjernsynsfagene, og vil også supplere disse i forhold til interesse og yrkesplaner. Aktuelle breddefag kan være:

- Økonomisk/administrative fag
- Andre kunst- eller kulturfag
- Historie- eller samfunnsfag
- Organisasjon og ledelse
- Pedagogikk

Examen philosophicum (10 sp) og Examen facultatum I (5 sp) og Examen facultatum II (5 sp) er obligatoriske emner.

For mer beskrivelse av valgbare emner se tabellene underBack Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L