Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > 2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil)

Examen Philosophicum (Ex. phil)

Back Tilbake
Kode
2EXPH/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Kåre Letrud
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen philosophicum (Ex. phil.) er et emne på 10 stp, tilpasset Bachelor-studier ved Høgskolen i Lillehammer.

Den består av to deler:

  • Filosofi- og vitenskapshistorie. Dette omhandler grunnleggende idéer i den vestlige tanke- og vitenskapstradisjonen, fra antikken til vårt århundre.
  • Språk og argumentasjon med vekt på normativ argumentasjon og etikk. Dette er et ferdighetsorientert kurs, som inkluderer en innføring i språkforståelse og språklig framstilling og en innføring i tema i etisk teori og normativ argumentasjon, rettet mot eksempel på konkrete etiske og samfunnsmessige problemstillinger.

Læringsutbytte

Emnet har tre forbundne målsetninger:

  1. Ex.phil. skal gi grunnleggende kunnskaper om et utvalg sentrale emner i filosofiens og vitenskapens historie fra antikken til vår tid. Disse omfatter (a) hovedidéer i epistemologi, politisk tenkning og etikk fra antikken til det 20. århundrede, og (b) grunntrekk i det vitenskapelige verdensbilde, med vekt på dets betydning for livs- og menneskesyn.
  2. Ex.phil. skal videreutvikle studentenes ferdigheter i praktisk bruk av språk med hensyn på (a) språk- og tekstforståelse, og (b) egen skriftlig framstilling og argumentasjon.
  3. Ex. phil skal gi studentene innføring i grunnleggende regler for siteringer og referanser i vitenskapelige tekster.

Undervisnings- og læringsmetode

Examen philosophicum vil gi fortrolighet med ulike former for undervisning og arbeidsformer som studenten vil møte i studiet. Blant disse er forelesninger, arbeid i små og store grupper og obligatoriske skriftlige innleveringer.


Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse/realkompetansevurdering

Emne er obligatorisk for

Bachelor i samfunnsfag (ped., internasjonale studier med historie), Bachelor i film og fjernsynsvitenskap,


Emne er valgbart for
Bl.a for Bachelor i kulturprosjektledelse og Bachelor i organisasjon og ledelse.

Arbeidskrav

1) En individuell flervalgsprøve (multiple choice) i Kurs 1

2) Et godkjent utkast til eksamensessay i Kurs 1 (individuelt)
3) To godkjente innleveringer i Kurs 2 (individuelt eller i gruppe).

Underkjente arbeidskrav skal normalt gjøres på nytt innen en uke.


Eksamensform

Hjemmeeksamen, med to essays i hhv Filosofi- og vitenskapshistorie og Språk og argumentasjon (teller 50/50)

Begge deler må være bestått for å kunne få sluttkarakter.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L