Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > 1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode

Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode

Back Tilbake
Kode
1EXFAC1/1
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Kåre Letrud
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen Facultatum I (Ex.fac.I) er et emne på 5 stp, og er en del av Bachelor-studiene i Pedagogikk, Spesial pedagogikk, Sosiologi, Internasjonale studier med Samtidshistorie, og Film- og Fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer.

Emnet er en grunnleggende innføring i generell vitenskapsteori, og skal presentere noen av de mest sentrale begreper og posisjoner som kjennetegner grunnlagsproblematikkene ved natur-, samfunns- og menneskevitenskapene.

Bredden i de vitenskapelige områdene som drøftes, sikres ved å behandle henholdsvis de hypotetisk-deduktive og de fortolkende vitenskapene for seg.


Læringsutbytte

Faglig kunnskap

  • Studentene skal kjenne grunnleggende trekk og problemer ved vitenskapelig arbeid og vitenskapelig kunnskap.
  • Studentene skal bli fortrolige med ulike former for vitenskapelig kunnskap.

Ferdigheter

  • Studentene skal være i stand til å reflektere kritisk rundt gyldigheten av vitenskapelig kunnskap, og rundt forskningsprosessen som leder opp til slik kunnskap.
  • Studentene skal bli bevisst utfordringer ved anvendelse av vitenskapelig kunnskap i beslutningssituasjoner.

Generell Kompetanse

  • Studentene skal oppøves i grunnleggende vitenskapelig leseferdighet.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og obligatoriske arbeidskrav.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i film og fjernsynsvitenskap, Bachelor i internasjonale studier med historie, bachelor i pedagogikk, bachelori sosiologi


Emne er valgbart for
Bachelor i kulturprosjektledelse
Arbeidskrav

Studentene må få godkjent 2 arbeidskrav.


Eksamensform

3 timers dagseksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen


Erstatter
Tidligere versjon av 1exfac1/1

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L