Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > FFV1006/1 Examen Facultatum II - fordypning i etikk og vitenskapsteori (for BAFFV)

Examen Facultatum II - fordypning i etikk og vitenskapsteori (for BAFFV)

Back Tilbake
Kode
FFV1006/1
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Kåre Letrud
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen Facultatum II (Ex.fac.II) er et emne på 5 stp, og er en del av Bachelor-studiene i Pedagogikk, Spesial pedagogikk, Sosiologi, Internasjonale studier, Samtidshistorie, og Film- og Fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer.:

Emnet bygger på Examen Facultatum I (Ex.fac.I), som er en generell innføring i vitenskapsfilosofi. Ex.fac.II skal gi studentene innføring i:

1) generell forskningsetikk og

2) vitenskapsfilosofiske problemstillinger og teorier nærmere knyttet opp til de ulike BA løpene.

Dette er tenkt realisert ved å fokusere på indre og ytre normer for vitenskapelig arbeid, og engasjere studentene i diskusjon og refleksjon rundt reelle og tenkte forskningsetiske scenarier.

Den vitenskapsfilosofiske delen vil bestå av ulike pensa spisset mot de enkelte BA løpene. Disse delene vil ikke være tematisk parallelle, men vil i stor grad fokusere på forklaringsretninger, forklaringstyper, og realisme/relativisme debatten


Læringsutbytte

De viktigste læringsmålene er følgende. Studenten:

  • er bevisst de etiske problemstillingene som ligger i utøvelsen av faget, i omgangen med dem man forsker på, og i deres roller som deltakere i et forskningsfellesskap, som profesjonsutøvere og som samfunnsdeltakere.
  • kjenner de vitenskapsteoretiske teorier, perspektiver, begreper og problemer knyttet til sine egne fag, hhv historisk, sosiologisk, pedagogisk og estetisk forskning.
  • kan reflektere kritisk rundt det vitenskapsfilosofiske grunnlaget for fagområdet.
  • er forberedt til selvstendig arbeid med BA og MA oppgavene og i stand til å se sine egne prosjekter i forhold til relevante etiske føringer og vitenskapsteoretiske grunnlagsproblematikker.

Undervisnings- og læringsmetode

Seminarere og obligatoriske arbeidskrav


Forkunnskapskrav

Ex. phil og Ex. fac I

Emne er obligatorisk for

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskapArbeidskrav

Studentene må få godkjent minst 3 av 4 arbeidskrav.


Eksamensform

3 timers individuell dagseksamen


Tillatte hjelpemidler

Ingen


Erstatter
FOSPEXFAC

Overlapp

FFV1006/1 Examen facultatum II, fordypning i etikk og vitenskapsteori (for BAFFV) overlapper med emnet 3EXFAC2/1 Examen facultatum - samfunnsvitenskaplig metode og med emnet VKF1002/1 Ex. fac. II. Fordypning i humanioras vitenskapsteori med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L