Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > IDR2005/1 Humanfysiologi

Humanfysiologi

Back Tilbake
Kode
IDR2005/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
August - oktober
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Stian Ellefsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grundig teoretisk innføring i menneskekroppens funksjoner. Det gir også innføring i relevante kjemiske og fysiske prinsipper.


Læringsutbytte

Studentene skal kunne redegjøre for funksjonene til ulike celletyper, organer og organsystemer hos mennesket, og for mekanismene som opprettholder menneskekroppens indre likevekt. De skal også kunne redegjøre for relevante kjemiske og fysiske mekanismer.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, oppgaver, gruppearbeid, veiledning, rapportskriving


Forkunnskapskrav

Idrettsbiologi (IDR1010) og Trenings- og bevegelseslære (IDR1011), eller tilsvarende, må være bestått.

Emne er obligatorisk for

Ba idrettArbeidskrav

- Deltagelse på obligatorisk oppstartsseminar

 - Inntil 6 arbeidskrav


Eksamensform

6 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet IDR2005/1 Humanfysiologi overlapper med emnet IDR1006/2 Humanfysiologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L