Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > IDR2004/1 Arbeidsfysiologi og metode

Arbeidsfysiologi og metode

Back Tilbake
Kode
IDR2004/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
oktober - januar
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en generell innføring i idrettsforskningens metoder.

Gjennom praktisk laboratoriearbeid skal studenten tilegne seg kunnskap om hvordan kroppen fungerer og tilpasser seg arbeidsbelastninger. Det innsamlede datamaterialet skal danne grunnlaget for innføring i statistisk analyse.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Kunnskap om anskaffelse, analyse og statistisk behandling av idrettsvitenskapelige data. Studentene skal kunne redegjøre for hvordan man tester og praktisk erfaring med testing av det maksimale oksygenopptaket, maks styrke, maksimal løpshurtighet og akselerasjonshurtighet, horisontal og vertikal spenst, samt usikkerheter knyttet til disse målingene. Kunnskap om sammenhengen mellom ulike parametre, som for eksempel i) hjertefrekvens, oksygenopptak og arbeidsbelastning, ii) energisubstrat og arbeidsbelastning, iii) laktatproduksjon/-eliminasjon og arbeidsbelastning, iv) muskeltverrsnitt og styrke og v) muskelfibertypesammensetning og kraftutvikling.

Ferdighetsmål: Studentene skal kunne gjennomføre idrettsvitenskapelige tester, som for eksempel indirekte tester av maksimal oksygenopptak, testing av løpshurtighet, maksstyrke og spenst. Studentene skal kunne analysere og anvende resultater fra ulike tester. De skal kunne gjennomføre grunnleggende statistiske behandling.

Holdningsmål: Studentene skal kunne utøve etiske overveielser i forhold til ulike fysiologiske tester og testpersoner.


Undervisnings- og læringsmetode

 Forelesninger, seminar, oppgaver, gruppearbeid, laboratorieøvelser (80% obligatorisk oppmøte), veiledning, rapportskriving


Forkunnskapskrav

Idrettsbiologi (IDR1010) og Trenings- og bevegelseslære (IDR1011), eller tilsvarende, må være bestått.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i idrettArbeidskrav

 80% oppmøte på lab’ene Inntil 3 skriftlige arbeidskrav


Eksamensform

6 timers dagseksamen


Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt


Erstatter
Kvalitative og kvantitative metoder (15 sp), og Metode for idrett (sammen med Ba psyk)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L