Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > FFV1007/1 Film- og fjernsynsbransjen

Film- og fjernsynsbransjen

Back Tilbake
Kode
FFV1007/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Audun Engelstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hvordan styres film- og fjernsynsbransjen? Dette spørsmålet er kjernen i emnet ”Film – og fjernsynsbransjen” og områdene det tar for seg.  Sentralt står hvordan bransjen i økende grad styres av utviklingen innen internasjonal mediepolitikk, medieøkonomi og medieteknologi. Det har igjen betydning for hvilke filmer og fjernsynsprogrammer som produseres og distribueres her i Norge. Selv om film- og fjernsynsbransjen på mange områder synes integrert er det samtidig viktig å være klar over at de på mange områder fungerer helt atskilt.

 

Emnet belyser film- og fjernsynsbransjen med utgangspunkt i tre områder som griper inn i hverandre:

Produksjonsområdetkonsentrerer seg om hvordan film- og fjernsynsbransjen er oppbygd, og de betingelser produksjonsenhetene påvirkes av.

Distribusjonsområdetdreier seg hovedsaklig om de muligheter, betingelser og konsekvenser som følger av at audiovisuelle produksjoner retter seg mot flere digitale medieplattformer.

Det politiske området går inn på mediepolitiske problemstillinger med særlig fokus på film og kringkasting, samt de mest sentrale virkemidlene på feltet, som støtteordinger, reguleringer, internasjonale avtaler/konvensjoner.


Læringsutbytte

Studentene skal:

  • Tilegne seg kunnskap om sentrale politiske målsettinger for film- og fjernsynsfeltet
  • Tilegne seg kunnskap om nasjonale og europeiske (EU) støtteordninger og reguleringer på film- og fjernsynsfeltet
  • Kunne beskrive vesentlige trekk ved film- og fjernsynsmarkedet
  • Kunne identifisere sentrale produserende aktører/institusjoner
  • Kjenne til konsekvensene av digital distribusjon av filmer og fjernsynsprogrammer
  • Kunne innhente viktig statistikk fra MedieNorge, Film&kino, osv, samt vite hvordan man anvender disse
  • Kunne holde seg oppdatert på bransjefeltet

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, oppgaver
Arbeidskrav

Oppgave i tilknytning til Norsk filmseminar.


Eksamensform

Det vil være to separate eksamener, som vektes 50/50.

  • Prosjektbasert gruppeoppgave.
  • Individuell muntlig presentasjon, ca 15-20 minutter.

Begge må være bestått for å få sluttkarakter i emnet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L