Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > KUN1001/1 Kunstfilosofi og estetikk

Kunstfilosofi og estetikk

Back Tilbake
Kode
KUN1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Steffan Snævarr
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Følgende problemområder søkes belyst i kurset:

a) spørsmålet "hva er kunst?".

b) kan vi innta en ren estetisk holdning til kunst, kan kunsten være for sin egen skyld?

c) finnes det objektive målestokker på kunstverks kvaliteter?

d) Hva er populær kultur? Er den skadelig?


Læringsutbytte

Studentene skal få

  • innsikt i kunstbegrepets natur
  • forståelse av hva bedømmelse av kunst er for noe
  • forståelse av populære kunstformer
  • evne til å forstå det historisk foranderbare ved vår oppfattelse av kunst og skjønnhet

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesning 17 dobbeltimer

Seminar/kollokvier 4 dobbelttimer


Forkunnskapskrav

Første år kulturprosjektledelse eller tilsvarende, eller gjennomført ex. phil.

Emne er obligatorisk for

Andreårstudenter ved BA, kulturprosjektledelse.


Emne er valgbart for
Dette er et valgbart 15-poengs innføringskurs i kunstfilosofi og estetikk for BA-studenter i film- og fjernsyn Andreårstudenter ved BA, kulturprosjektledelse.
Arbeidskrav

Fire arbeidskrav, hvorav to må være godkjent. Hvert arbeidskrav skal være på 1500-2000 ord


Eksamensform

Hjemmeeksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L