Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 3KULPOL Kulturpolitikk

Kulturpolitikk
Back Tilbake
Kode
3KULPOL
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi studentene innsikt i utviklingen innen kulturpolitikk generelt, med hovedvekt på norske forhold. Studentene vil også få anledning til å fordype seg i kulturpolitikken på et særskilt kulturområde ut fra et nasjonalt eller internasjonalt perspektiv.

Læringsmål

Studentene skal:

  • Oppnå innsikt i hovedtrekkene ved norsk kulturpolitikk sett i relasjon til utviklingen i samfunnet og kultursektoren.
  • Oppnå mer inngående kjennskap til kulturpolitikken og regelverket innen et spesifikt kulturområde.
Forkunnskaper

 

Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjekledelse.

Emne er valgbart for
Bachelor i visuell kultur og andre som ønsker å sette seg inn i norsk kulturpolitikk.
Arbeidskrav

Skriftligoppgaven som godkjent/ikke godkjent. Denne oppgaven inngår i Bachelor-mappen.

Eksamensform

Individuell dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L