Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > PSY100 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie

Innføring i generell psykologi og psykologiens historie
Back Tilbake
Kode
PSY100
Studiepoeng
20
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Professor Reidulf Watten
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en introduksjon i psykologi som fag og vitenskap, dvs. i fagets problemstillinger, teorier, forskningsresultater og arbeidsområder. Dette innebærer formidling av sentrale beidrag fra psykologien til forståelsen av mennesket, men også til forståelsen av atferd hos andre organismer. Videre skal faget gi grunnlag for en reflektert forståelse av psykologisk kunnskaap og søke å gi et bilde av de mange muligheter som moderne psykologi gir i arbeid med mennesker.

Undervisnings- og læringsmetode

Det gis forelesninger, øvelser, gruppearbeid, veiledning og nettundervisning

Emne er obligatorisk for

Bachelor i psykologi


Arbeidskrav

En prosjektoppgave må være gjennomført for å kunne ta eksamen.

Eksamensform

Emnet avsluttes med en 6-timers skriftlig skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L