Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > PSY101 Psykologiens metodologi

Psykologiens metodologi
Back Tilbake
Kode
PSY101
Studiepoeng
10
Heltid/deltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en elementær innføring i psykologiens forskningsmetoder, metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning


Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid (mappe)

Eksamensform

4-timers skriftlig dagseksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L