Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > PSY201 Metode II

Metode II
Back Tilbake
Kode
PSY201
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende innføring i forsknings- og utredningsprosesser, og en grundigere innføring i kvantitative og kalitative forskningsmetoder. Det legges særlig vekt på forskningsdesign, måling, databehandling, herunder bruk av PC-baserte statistiske verktøy til registrering og analyse.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, veiledning, nett-undervisning.


Arbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektarbeid)

Eksamensform

4 hjemmeoppgaver (2 i kvantitativ metode og 2 i kvalitativ metode) I tillegg må en skriftlig essay-oppgave være bestått

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L