Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > FJPR3007/2 Dokumentarfilmproduksjon 1

Dokumentarfilmproduksjon 1

Back Tilbake
Kode
FJPR3007/2
Studiepoeng
22,5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA fjernsynsproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene lager én dokumentarfilm på 30-50 minutter i MA1, og én med samme format i MA2. Begge starter i høstsemesteret, og ferdigstillelse i vårsemesteret.

Emnebeskrivelse:
Emnet er en praktisk produksjon. Studenten skal i løpet av emnet ferdigstille en dokumentarfilm på høyt nivå på 30-60 minutter innen angitt tidsfrist. Det tilbys veiledning i fortellerstruktur, foto, lyd og klipp, og hvordan disse ulike forteller-elementene fungerer sammen for å oppnå best mulig resultat.


Læringsutbytte

Studenten har tilegnet seg teoretisk og praktisk erfaring på sitt fagområde til å kunne produsere og ferdigstille en dokumentarfilm på høyt nivå.


Undervisnings- og læringsmetode

Individuell og gruppevis veiledning for de ulike fagfunksjonene. To visninger (screeninger) med veiledning og evaluering i plenum.

Veiledning:

Individuell veiledning i fagfunksjoner: 4 t
Manus– og prosjektutvikling, individuell veiledning: 3 t
Screening i plenum: 2 – 3 dager
Arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse i produksjonen, screening, klipp og etterarbeid.


Eksamensform

Filmproduksjon

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L