Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > FJPR3008/2 Dokumentarfilmproduksjon 2A

Dokumentarfilmproduksjon 2A

Back Tilbake
Kode
FJPR3008/2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Emneeier
MA fjernsynsproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studenten har i løpet av emnet gjort selvstendig research, presentert prosjektets regi, foto eller lydkonsept skriftlig og muntlig med audiovisuelle eksempler i form av en pitch. Studenten har i løpet av emnet fremlagt og fått godkjent pilot 1 og pilot 2.
Emnet er en forproduksjon til Dokumentarfilmproduksjon 2B.


Læringsutbytte

Studenten har inngående kunnskap om de dramaturgiske forutsetningene for at dokumentarfilm i det store formatet fortellermessig fungerer, og anvender denne kunnskapen på sitt eget fagområde. Studenten har utviklet en personlig stemme som preger filmen og fagfunksjonen.


Undervisnings- og læringsmetode

Felles screening og evaluering av medstudenter og faglærere i foto, lyd, manus og klipp; seminarer, og individuell veiledning av de respektive faglærere.

Veiledning:

Individuell veiledning i fagfunksjoner: 4 t
Manus– og prosjektutvikling, individuell veiledning: 3 t
Screening i plenum: to dager.
Arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse i preproduksjon, produksjon, screening, klipp og etterarbeid.Tillatte hjelpemidler

Produksjon
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L