Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > FJPR3010/1 Den skriftlige oppgaven

Den skriftlige oppgaven

Back Tilbake
Kode
FJPR3010/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Emneeier
MA fjernsynsproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Mastergradsoppgaven er et større selvstendig skriftlig arbeid hvor studenten skal demonstrere faglig forståelse, refleksjon og modning. Omfanget er på 40-60 sider, og består av en analytisk og reflekterende del (ca. 60 %), og en rapport (ca. 40 %).

Arbeidet med oppgaven starter i 3.semester, da studenten tildeles veileder, som godkjenner problemstilling. Oppgaven fullføres i 4. semester.


Læringsutbytte

Arbeidet med mastergradsoppgaven gir faglig fordypning, økt innsikt i vitenskapelige forskningsmetoder, og øvelse i å anvende teori og metode på konkrete produksjoner.


Undervisnings- og læringsmetode

Veiledning:
15 timer individuell veiledning.
Arbeidskrav

Ingen


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L