Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 1PSYEXFAC Innføringsemne II/Examen facultatum (psykologi)

Innføringsemne II/Examen facultatum (psykologi)
Back Tilbake
Kode
1PSYEXFAC
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
150
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet søker å sette samfunnsfagene inn i en vitenskaplig kontekst gjennom en innføring i samfunnsfagenes vitenskaplige grunnlagsproblemer, vitenskapsteori, historiske og samfunnsmessige rolle i bred forstand.

 

Læringsmål

Tilføre generell kunnskap om samfunnsfagenes utvikling, metodologiske og vitenskaplige grunnlagsproblemer og gi innsikt i samfunnsfagenes andre rolle innenfor undervisning, forskningsformidling, forvaltning og rådgivning.

Undervisnings- og læringsmetode

Fellesforelesninger, gruppeundervisning (seminarer), internettbasert undervisning og veiledning, skriftlige prosjektarbeider, studentundervisning (kollokvier) og individuell veiledning med faglærer.

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på årstudium i psykologi og på Bachelor i psykologi. Andre studenter som skal gjennomføre bachelorgrader i pedagogikk eller samfunnsfag.


Arbeidskrav
  1. Ingen obligatorisk undervisning eller krav til tilstedeværelse.
  2. Obligatorisk innlevering av skriftlig arbeid. Evaluering bestått/ikke bestått. Må være bestått før eksamen avlegges.
Eksamensform

Skriftlig dagseksamen, kortsvar eller flervalg.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L