Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > PSY200PA01 Personal, arbeids- og organisasjonspsykologi

Personal, arbeids- og organisasjonspsykologi
Back Tilbake
Kode
PSY200PA01
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Sveinung Berild, Amanuensis
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i psykologisk teori som er relevant for mennesker som skal arbeide med ledelses-, organisasjons- og personalarbeid innen alle deler av arbeidslivet, eller mer spesielt for mennesker som i ulike sammenhenger vil arbeide med helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål (HMS), bedriftshelsetjeneste, eller forebyggende arbeid innen arbeidslivet generelt. Studieløpet bygger på en viss kjennskap til generelle psykologiske tema (kognisjon, persepsjon, emosjonalitet, motivasjon, læring mfl.) Hensikten er å se på hvordan begreper og teorier fra disse feltene kan relateres til å forstå og håndtere aktuelle utfordringer i arbeidslivet. I tillegg vil emnet ta opp psykologisk orientert forskning fra aktuelle områder fra arbeidslivet. Et overordnet tema i emnet er psykososialt arbeidsmiljø.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, veiledning og nett-undervisning.

Forkunnskaper

Studieløpet bygger på en viss kjennskap til generelle psykologiske tema (kognisjon, persepsjon, emosjonalitet, motivasjon, læring mfl.)


Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid

Eksamensform

4-timers skriftlig dagseksamen. I tillegg må en skriftlig essay-oppgave være bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L