Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > IDR2006 Molekylær cellebiologi

Molekylær cellebiologi
Back Tilbake
Kode
IDR2006
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Stian Ellefsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir inngående kunnskap om funksjoner i eukaryote celler, med særlig fokus på genombiologi, proteinfunksjoner og –struktur, membrantransport, proteinsortering, vesikkeltrafikk, cytoskjelett, organeller, cellulær forankring, cellulær kommunikasjon, celledød og celledeling. Emnet vil også gi grunnleggende innføring i et utvalg relevante forskningsmetoder

Læringsmål

Kunnskap:

  • Kandidaten skal etter endt emne ha god kunnskap om de molekylære mekanismer som ligger til grunn for de cellulære prosesser som studeres
  • Kandidaten skal etter endt emne ha grunnleggende kunnskap om molekylær- og cellebiologiske forskningsmetoder

Ferdighet:

  • Kandidaten skal endt emne kunne lese og forstå fagområdets originallitteratur

Generell kompetanse:

  • Kandidaten skal etter endt emne kunne utnytte den tilegnede kunnskapen til å reflektere over menneskekroppens cellulære funksjoner som enkeltstående mekanismer
  • Kandidaten skal få grunnleggende forståelse for hvordan cellulære funksjoner og egenskaper integreres på vevs- og organfunksjoner
Undervisnings- og læringsmetode

-          Forelesning

-          Gruppearbeid

-          Seminar

Forkunnskaper

Fullført 2BAIDR eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

Ba idrett

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Inntil 3 muntlige eller skriftlige arbeidskrav, individuelle eller gruppevis

Eksamensform

Individuell 4 timers skriftlig eksamen med gradert bokstavkarakter (A-F)

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Erstatter
Tidligere valgemnemulighet på Ba idrett
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L