Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > PSY200MILJØ Miljøpsykologi I

Miljøpsykologi I
Back Tilbake
Kode
PSY200MILJØ
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende forståelse av miljøpsykologien, inkludert historikk og feltets status i dag .

Læringsmål

Det er et sentralt mål for miljøpsykologien å frembringe økt forståelse og forbdring av mennesket, og gjøre psykologien mer relevant for dagliglivet. Emnet har som mål å gi innsikt i sentrale paradigmer i dagens miljøpsykologi. Det vil bli gitt en beskrivelse av menneske - miljøforskning som bredt og generelt arbeidsfelt, og en mer fokusert redegjørelse for sentrale miljøpsykologiske begreper. Menneskets respons på naturomgivelsene vil bli gitt særlig vekt., blant annet gjennom evolusjonsteoretiske forklaringsmodeller. Miljøpsykologiens bidrag til estetiske spørsmål vil også bli behandlet.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L