Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > PSY301/F103 Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi
Back Tilbake
Kode
PSY301/F103
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kognitiv psykologi gir en oversikt over menneskets kognitive funksjoner, nærmere bestemt oppmerksomhet, hukommelse, tenkning, språk, problemløsning, intelligens og andre prosesser som omhandler menneskets tanke og erkjennelsesmessige prosesser.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning.

Forkunnskaper

Det forutsettes at emnet genrell psykologi eller tilsvarende er gjennomført


Arbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektarbeid)

Eksamensform

4-timers skriftlig eksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Ashcraft, M.H. (2006)Cognition (4rd ed.), N.J. Prentice Hall, 640 s.Supplerende / anbefalt litteratur

Kaufmann, G., Helstrup, T., Kognitiv psykologi, Fagbokforlaget, Bergen, 2000, 438s.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L