Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > PSY301/F104 Personlighetspsykologi

Personlighetspsykologi
Back Tilbake
Kode
PSY301/F104
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Personlighetspsykologi gir en innføring i ulike teoretiske perspektiver på personlighet med særlig fokus på personlighetens struktur, dynamikk og utvikling. En del abnormalpsykologiske tema er også omtalt.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning.

Forkunnskaper

Det forutsettes at emnet generell psykologi eller tilsvarende er gjennomført


Arbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektarbeid)

Eksamensform

4-timers skriftlig eksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Larsen, R.J., Buss, D.M. (2004)Personality Psychology. Domains of Knowledge about Human Nature. (2nd ed.) N.Y. McGraw-Hill


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L