Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > PSY300FUT2 Familie og utviklingspsykologi 2 - fordypning

Familie og utviklingspsykologi 2 - fordypning
Back Tilbake
Kode
PSY300FUT2
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Einar Strumse
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet utdyper ytterligere emnet i familie og utviklingspsykologi (PSY200). Ved siden av en gjennomgang av sentrale utviklingspsykologiske teorier og forskningsresultater, legger emnet særlig vekt på å gi innsikt i familie-barn samspill, endringer i post-moderne familiemønstre, samspillet mellom kulturelle og familiære faktorer og mulige utviklingspsykologiske, helse og tilpasningsmessige implikasjoner av dette. Noe av undervisningen vil også bli lagt til familieterapeutiske miljøer hvor studentene deltar sammen med faglærer fra HiL i en observatør-rolle.


Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Borge, A. I. H. (2003). Resilience. Risiko og sunn utvikling. Gyldendal Akademisk, Oslo. (2003) (114s.)

 

Dencik,Lars & Jørgensen, Per Schultz (red.) Børn og familie i det postmoderne samfund. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. (2005) .Utvalgte kap. (195sider)

 

Kroger,J. (2006). Identity developm ent. Adolescence through adulthood. London: Sage Publ.

Utvalgte kap. (165 sider)

 

Rutter,M., Giller,H. & Hagell,A. Antisocial behaviour by young people. University Press, Cambridge. (1998) Utvalgte kap. (110 sider )

 

 

Kompendium (Kjøpes Storkopi)

Innhold kommer

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L