Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet
Støttefag
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Heltid/deltid
Antall studenter
0
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Støttefagene kan være innføringsemner i pedagogikk, sosiologi, sosialantropologi, samfunnsanalyse, eller andre akademiske disiplinfag som er relevant for studieløpet. Praksisrettede fag som barnevern, vernepleie, sosionom, sykepleie, økonomi, landbruksfag, arkitektur eller andre relevante fag kan også godkjennes som støttefag.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L