Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 3KULTPROD Kulturproduksjon og analyse

Kulturproduksjon og analyse
Back Tilbake
Kode
3KULTPROD
Studiepoeng
20
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Roel Puijk
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er en introduksjon i kulturteori, kulturmanagement, og studentene får også en oversikt over hvordan den norske kulturelle sektoren fungerer.

Læringsmål

Studentene skal:·

  • Ha grunnleggende forståelse av kulturteori·
  • Ha kjennskap til ulike deler av kultursektoren og hvordan ·
  • Kunne identifisere og reflektere over spesifikke problemstillinger knyttet til prosjektrettet kulturproduksjon.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, oppgaver, feltarbeid, veiledning, etc.

  • Hovedsaklig seminarer
  • Forelesninger og gjesteforelesninger
  • Intensiv workshop over to dager
Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjektledelse

Emne er valgbart for
Andre målgrupper er også studenter på visuell kultur, film og fjernsyn, reiseliv eller organisasjonsfag.
Arbeidskrav

Studentene skal løpende legge frem fagstoff i seminarer.

Eksamensform

Studentene skal skrive en gruppeoppgave basert på pensumstoff. Oppgaven legges frem på seminarer, og vurderes som bestått/ ikke bestått. (inngår i Bachelormappen). Studentene skal også skrive en kort essay over ett oppgitt emne som vurderes etter karakterskala A-F.

Muntlig eksamen kontrollerer om studentene står inne for essayet og tester pensumkunnskaper. Den justerer også essaykarakteren.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L