Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 3GRAFISK Grafisk design

Grafisk design
Back Tilbake
Kode
3GRAFISK
Studiepoeng
15
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
24
Emneansvarlig
Ole E. Wattne
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er delt inn i følgende deler:

  • a) Formlære: former og formater innen trykk og skjermbaserte medier. Basisformer som visuelle hjelpemidler - formatplanlegging og uttrykk.
  • b) Fargelære: Fargeteorier, fargeklang, kontrast, fargepsykologi, substraktiv og additiv fargeblanding. Digital fargestyring og formatering.
  • c) Typografi: "språkets klesdrakt", typografihistorie, typografi/teknologi, typedesign, terminologi, bokstavenes visuelle språk - hva kommuniserer en skrifttype?
  • d) Designprosesser/kreativitet: Ide / skisse / ferdig produkt. Design "brief" - kreativitet innenfor gitte rammer. Design som problemløsning.

Dette er fellesnevnere i design for trykk, design for skjerm og design for TV/video. Alle delene inneholder praktiske øvelser med tilbakemelding i tillegg til en teoridel.

Læringsmål

Studentene skal:

  • Studenten skal opparbeide en grunnleggende forståelse for grafisk design som et virkemiddel innen kommunikasjon
  • lære en del grunnleggende prinsipper og teknikker innen grafisk design og få en forståelse av design som prosess
  • kunne lage en enkel grafisk presentasjon i form av en trykksak eller web-side
Undervisnings- og læringsmetode

Undervisning gis i form av oversiktsforelesninger, workshops og gruppevis/felles evaluering av designarbeider.

Emne er valgbart for
Valgfritt emne på Bachelor i Kulturprosjektledelse og Bachelor i Visuell kultur - film og fjernsyn. Studenter som ønsker en økt bevissthet omkring grafisk design i kommunikasjonsprosesser og ønsker en innføring i faget grafisk design.
Eksamensform

Emnet avsluttes med design av en presentasjon for trykk eller web som inngår i mappen sammen med de andre designforslagene studentene har laget underveis.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L