Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > BVP2005/2 Sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid med utsatte barn og unge

Sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid med utsatte barn og unge

Back Tilbake
Kode
BVP2005/2
Studiepoeng
20
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet fokuserer på teoretisk grunnlag, tilnærminger og metoder i sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid med utsatte barn og unge på ulike arenaer og i ulike institusjoner. Arenaer og institusjoner i denne sammenheng kan være forebyggende sektor, skole, fritid, hjem, barnevernsinstitusjoner, rusbehandlingsinstitusjoner og psykiatriske behandlingsinstitusjoner.

I tillegg til å fokusere på teoretisk og metodisk tilnærming til sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid med utsatte barn og unge, vil emnet legge vekt på at studentene skaffer seg innblikk i og erfaringer med hvordan sosialpedagogisk utøves i praksis.


Læringsutbytte

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver, tilnærminger og metoder relatert til emnets innhold.

Studentene skal omsette og anvende grunnleggende kunnskap i sosialpedagogisk- og miljøterapeutisk arbeid på ulike arenaer og i ulike kontekster.

Studentene skal ha kompetanse i å identifisere og reflektere over faglige utfordringer knyttet til sosialpedagogisk og miljøterapeutisk praksis.


Undervisnings- og læringsmetode

Læringsformene varierer mellom forelesninger, seminarer, muntlig framlegg, skriftlige oppgaver, veiledning, selvstudier og obligatorisk tilstedeværelse.

Læringsmetodene fordrer aktiv studentdeltakelse som bidrag til å fremme læringsfellesskapet gjennom arbeid i grupper og plenum.


Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått tidligere emner i studiet.

Emne er obligatorisk for

bachelor i barnevernArbeidskrav

Skriftlig oppgaver, muntlig framlegg, obligatorisk tilstedeværelse og annen dokumentasjon.


Eksamensform

MappevurderingErstatter
BVP2005/1 på 25 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L