Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > BVP2006/2 Praksis og fordypningstemaer

Praksis og fordypningstemaer

Back Tilbake
Kode
BVP2006/2
Studiepoeng
33
Semester
Høst og vår
Lengde
Høst og januar
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Praksis er en rammeplanfestet, obligatorisk læringsperiode hvor studentene forventes å bygge

kompetanse gjennom deltakelse i sin profesjonsgruppes yrkesutøvelse, på en arena og i en virksomhet hvor slik yrkesutøvelse finner sted og under veiledning av en yrkesutøver med samme profesjonsbakgrunn. Praksis er et vesentlig område for vurdering av studenters kompetanse og skikkethet som yrkesutøvere.

Se også Internt praksisreglement for HiL


Læringsutbytte

Studentene skal kunne inngå i praktisk yrkesutøving på en kompetent måte for en nybegynner i faget på praksisstedet. De skal kunne vise til sammenhenger mellom forskning, teori og praktisk yrkesutøving, og skal kunne anvende teoretiske begreper og perspektiver i refleksjoner og begrunnelser på en metodisk måte.


Undervisnings- og læringsmetode

Praksis består av en forpraksisdel, en utplasseringsdel og en etterpraksisdel. Det er obligatorisk tilstedeværelse under hele læringsperioden.


Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått tidligere emner i studiet

Emne er obligatorisk for

bachelor i barnevenArbeidskrav

Arbeidskrav inngår, jfr Internt praksisreglement (se neste punkt; Vurderingsformer).


Eksamensform

Det inngår 2 separate vurderinger i emnet.

  • Vurdering av praksis. Dette faller inn under reglene i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiL samt Forskrift om faglig innhold og vurderingsområder for hhv barnevernspedagog, sosionom og vernepleierutdanningen (rammeplanene), jfr. Internt praksisreglement.

Karakterskala: Bestått/ikke bestått

  • Eksamen i form av individuell muntlig høring relatert til pensumlitteratur og emnets øvrige læringsmål. Denne eksamen avholdes samtidig med muntlig høring knyttet til fordypningsoppgaven - ved studiets slutt.   

Karakterskala: Bestått/ikke bestått

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L