Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > DOK2004/1 Friproduksjon og praksis

Friproduksjon og praksis

Back Tilbake
Kode
DOK2004/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Uke 33 - 51
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er lagt opp til en stor grad av selvstendig arbeide med veiledning. Med ”Friproduksjon” menes at studenten skal utforme og eksperimentere med formulering av uttrykk og formspråk til sin bachelorprosjekt. ”Friproduksjon” skal betraktes som en pre-produksjon/pilot til bachelorprosjektet. Lengden på produksjonen er fritt valgt, men maksimalt 30’00”. I løpet av emnet skal research til bacehelorprosjektet være gjennomført.

Vi legger til rette for en praksisperiode i fjernsynsbransjen i løpet av emnet. Praksisperioden kan etter søknad benyttes i sitt praktiske arbeide med ”Friproduksjon” med intern veiledning.


Læringsutbytte

Gjennom emnet skal studentene utvikle sin egen uttrykksform innen sitt fagområde. De skal utvikle en økt trygghet på egne kunnskaper og ferdigheter basert på tidligere emner.


Undervisnings- og læringsmetode

Regi: Manus/ prosjektveiledning.

Foto og lyd: Veiledning relatert til prosjektets spesifikke utfordringer.

Felles:

 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeide
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Felles oppgaveevalueringer
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Emne er obligatorisk for

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav
 • Researchrapport på 2-5 sider for regi.
 • Praksisrapport på 2-5 sider.
 • Produksjonsrapport med refleksjonsnotat på til sammen 2-5 sider.

Eksamensform

Produksjonen ”Friproduksjon” er eksamen. Den vurderes muntlig i plenum med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på emnet.


Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L