Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > FJPR3006/1 Fjernsynsgenre og formater

Fjernsynsgenre og formater

Back Tilbake
Kode
FJPR3006/1
Studiepoeng
22,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA fjernsynsproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kravene til Master i Dokumentarfilm er både kvantitativt og kvalitativt større enn på BA. Studentene forventes å ferdigstille en dokumentarfilm på 30-60 minutter på høyt nivå.
Det tilbys veiledning i den episke/essayistiske dokumentaren i det lange formatet. Eller den samfunnskritiske dokumentaren i det lange formatet.

Ulike dramaturgiske modeller anvendes i disse genrene, og på noen områder overlapper der. Den samfunnskritiske kjennetegnes i hovedsak ved journalistisk metode, baserer seg på den klassiske konfliktmodellen, og er tematisk orientert mot samfunnsproblemer av ulik art.

Den episke/essayistiske dokumentaren er mer individ– og relasjonsorientert. Den kan handle om samfunnsmessig interessante tema, men innfallsporten vil ofte være “den lille historien det store bildet”. Denne modellen tar sitt utgangspunkt i aktørenes dilemma og valg snarere enn konflikt.

Begge genrene vektlegger det visuelle som en viktig del av historiefortellingen, og forventes å bidra sterkt til filmens undertekst, - i motsetning til bildet som bare en illustrasjon. Her stilles de samme krav som til en fiksjonsfilm.  En viktig forutsetning for dette er research. Den handler ikke bare om innsamling av fakta, men om også utprøving av de fire bærende søylene regi, foto, lyd og klipp i ulike stadier av prosessen mot ferdig film.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten inngående kunnskap om de dramaturgiske forutsetningene for at dokumenterfilm i det store formatet fungerer fortellermessig, og kan anvende dette på egne prosjekt. Ferdighetene som er tilegnet etter endt studium er forutsetninger for entreprenørskap og en selvstendig karriere som filmskaper.

  • Studenten har avansert kunnskap om struktur og fortellerstemme i den episke eller samfunnskritiske dokumentaren, og kan foreta faglig begrunnede valg med hensyn til målgruppe og format.
  • Studenten har kjennskap til, og kunne bruke ulike databaser, digitale researchteknikker og metoder. Studenten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder.
  • Studenten behersker hva og hvor mye en pitch bør inneholde, og kan presentere en pitch tilpasset målgruppen og omstendighetene, både skriftlig, muntlig og audiovisuelt.
  • Studenten kan anvende researchmetoder og presentasjonsteknikker i utviklingen av prosjekt fra idé til audiovisuelt produkt, skriftlig og praktisk. Studenten kan formidle premiss på en kortfattet filmatisk måte i pilot.
  • Studenten kan på et faglig høyt nivå begrunne de valg som tas i regi, foto, lyd og klipp for å styrke filmens visuelle/auditive slagkraft og undertekst. Studenten behersker fagområdets terminologi og kan anvende denne til å formidle filmens innhold og planlagte fortellertekniske grep.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesning, seminarer, individuell veiledning og praktiske øvelser

Veiledning:

Manus- og prosjektutvikling, individuell veiledning: 3 t

Foto, klipp, lyt: screening i plenum: 2-3 dager

Foto og lyd, individuelle veiledning: 3 t


Emne er obligatorisk for

Ma fjernsynsproduksjonArbeidskrav

Deltatt i undervisning i dramaturgi, research og pitch. Gjennomført research og pitch på prosjekt. Preproduksjon og 2 x pilot. Regi, foto –og lydkonsept


Eksamensform

Preproduksjon og 2 x pilot. Regi, foto –og lydkonsept

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L