Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > FJPR3002/1 Masteroppgaveseminar

Masteroppgaveseminar

Back Tilbake
Kode
FJPR3002/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Emneeier
MA fjernsynsproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Masteroppgaveseminaret er en innføring i å skrive en praktisk-teoretisk master-oppgave, og omhandler de forskjellige delene av en slik oppgave. Seminaret behandler kravene til hvordan de enkelte delene utformes og utgjør en sammenheng. I tillegg tar emnet opp enkelte metodiske temaer som studentene kan forvente å møte i arbeidet med MA-oppgaven. Masteroppgaven består av en rapportdel og en refleksjonsdel.


Læringsutbytte

Emnet setter studenten i stand til på selvstendig grunnlag å utforme en problem-stilling, og skrive en masteroppgave og rapport på til sammen 40-60 sider på akademisk nivå. Studenten har etter gjennomført emne grunnleggende kunnskaper om:
1. De krav som stilles til en praktisk-teoretisk masteroppgave.
2. Hva en rapport er.
3. Hva en refleksjonsdel er.
4. Ulike akademiske sjangere.
5. Strukturen til ulike akademiske sjangere.
6. Utforming av kildehenvisninger/litteraturliste.
7. Forholdet mellom metode og teori i masteroppgaven.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, veiledning og skriftlige arbeid.

Gjennom å følge forelesninger, delta i seminarene og veiledninger, samt levere inn skriftlige arbeider og selvstudium utvikler studenten både kunnskap om emnets tema og ferdigheter i å skrive akademiske tekster. Det legges vekt på skriftlige arbeider og deltagelse i forelesninger og seminarer for at studentens individuelle kunnskaper og evner skal utvikles.

Veiledning:
Studenten tilbys 30 min. individuell veiledning i løpet av seminaret.
Arbeidskrav

Innlevering og godkjennelse av to individuelle skriftlige arbeidskrav, en rapport og en refleksjonsdel. De individuelle arbeidskravene utvikler studentens kunnskap og ferdigheter innen akademisk skrivning.
De individuelle skriftlige arbeidskravene skal ha en lengde på mellom 4-6 sider.


Eksamensform

Eksamen er i form av et innlevert essay som består av både en rapportdel og en refleksjonsdel. Essayet skal være mellom 8-10 sider.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L