Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > FJPR3001/1 Vitenskapsteori og metode for fjernsynsproduksjon

Vitenskapsteori og metode for fjernsynsproduksjon

Back Tilbake
Kode
FJPR3001/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA fjernsynsproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Vitenskapsteori og metode for MA fjernsynsproduksjon er et grunnleggende vitenskapsteoretisk og metodisk emne som tar for seg følgende hovedtema:

Kunnskapsteoretiske undersøkelser av former for kunnskap som er vesentlig innen kameraproduksjoner og hva slags kunnskap fjernsyn og film kan gi, metodiske diskusjoner relatert til de kunnskapsteoretiske temaene, etiske problemstillinger rundt kameraproduksjoner og forskning.
Emnet består av to deler. Den ene tar for seg vitenskapsteoretiske og metodiske diskusjoner; den andre tar for etiske problemstillinger knyttet til kameraproduksjoner.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten grunnleggende kunnskaper om:

  • Vitenskapsteoretiske diskusjoner om forholdet mellom praktisk og teoretisk kunnskap i forhold til kameraproduksjoner og forståelse av filmer og fjernsynsprogrammer.
  • Vitenskapsteoretiske diskusjoner om forholdet mellom bilder og kunnskap.
  • Vitenskapsteoretiske diskusjoner om sammenhengen mellom kognisjon, emosjon og ideologi i betraktningen av kamerabilder.
  • Vitenskapsteoretiske diskusjoner om begrepet ”point of view”.
  • Forholdet mellom vitenskapsteori og metode, og grunnleggende metodiske strategier.
  • Etiske problemstillinger knyttet til dokumentar- og flerkameraproduksjoner samt forskning relatert til disse typer produksjoner.

Studenten har utviklet sine analytiske ferdigheter og evne til kritisk refleksjon, samt metodiske ferdigheter og evne til refleksjon over etiske problemstillinger.
Etter gjennomført emne har studenten oppnådd generell kompetanse om noen grunnleggende vitenskapsteoretiske temaer, metodiske temaer og etiske problemstillinger.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og oppgaveskriving.
Gjennom å følge forelesninger, delta i veiledninger, samt levere inn skriftlige arbeider og selvstudium utvikler studenten både analytiske og kritiske evner. Samtidig får studenten både generell kunnskap om emnets temaer og fordypninger på enkelte områder. Det legges vekt på skriftlige arbeider og deltagelse i forelesninger og veiledninger for at studentens individuelle kunnskaper og evner skal utvikles.
Arbeidskrav

Innlevering og godkjennelse av en individuell skriftlig oppgave. Arbeidskravet utvikler studentens dybdekunnskap om ulike temaer i emnet og studentens analytiske og kritiske evner. Den skriftlige oppgaven har en lengde på 7-8 sider.


Eksamensform

Skriftlig essay. Kandidaten videreutvikler det individuelle skriftlige arbeidskravet til et essay. Essayet skal være på 10-11 sider.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L