Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > FJPR3011/1 Dokumentarproduksjon 2B

Dokumentarproduksjon 2B

Back Tilbake
Kode
FJPR3011/1
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneeier
MA fjernsynsproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Prosjektet er en fortsettelse og utvidelse av Dokumentarproduksjon 2A, som ferdigstilt er en dokumentarfilm 30-50 minutter på høyt profesjonelt nivå på alle. fagområder.


Læringsutbytte

Studenten har tilegnet seg praktisk og teoretisk kunnskap, og medvirker i sitt fagområde til å produsere og ferdigstille en dokumentarfilm 30-50`på profesjonelt høyt nivå.


Undervisnings- og læringsmetode

Egenproduksjon med veiledning.

Studenten tilbys veiledning i avansert fortellerstruktur, foto, lyd og klipp, og hvordan disse ulike fortellerelementene fungerer sammen for å oppnå størst mulig slagkraft.
Individuell veiledning i fagfunksjoner: 4 t
Manus– og prosjektutvikling, individuell veiledning: 3 t
Screening i plenum: 2 dager

Eksamensform

1. Den analytiske/skriftlige oppgaven + rapport, til sammen 40-60 sider.
(Rapportdelen utgjør ca. 40% av dette).
2. Dokumentarfilmen, som skal være 30-50 minutter.

For å kunne gå opp til muntlig eksamen må både 1 og 2 være levert innen fastsatt frist.
Eksamenskommisjonen består av en eksterne og to interne medlemmer. Produksjonen og den skriftlige oppgaven vurderes av ulike kommisjoner. Det eksterne medlemmet oppnevnes av dekan etter en vurdering av deres kvalifikasjoner.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L