Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > FLE1001/1 Innføring i fjernsynsproduksjon

Innføring i fjernsynsproduksjon

Back Tilbake
Kode
FLE1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Gudmund Stjernvang
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi en innføring i praktiske og teoretiske kunnskaper i fjernsynsproduksjon. Dette emnet fokuserer på enkameraproduksjoner som er ofte anvendt som innslag i flerkameraproduksjoner.

Emnet starter med produksjonen ”Her bor jeg” med en varighet på ca to uker som en opptakt til studiet. Produksjonen gjøres i felleskap med studentene i dokumentar.

Emnet består av temaene:

 • Dramaturgi
 • Fjernsynshistorie
 • Fotohistorie
 • Fargelære
 • Bildekomposisjon
 • Klippeteori
 • Klippeteknikk
 • Foto og lyd
 • Filmmusikk og lydbilde
 • Medieetikk
 • HMS
 • Akademisk skriftlig refleksjon.
 • Elektroteknikk for studentene i flerkamerateknikk

 I løpet av emnet skal teori og praksis kombineres i produksjonen ”Jobben” som vil være eksamen.


Læringsutbytte

Regi og teknikk

Etter fullført emne skal studenten:

 • kunne lage enkle enkameraproduksjoner hvor de viser anvendelse av kunnskap og ferdigheter fra emnets ulike temaer
 • ha innblikk i og forståelse for hverandres fagfunksjoner

Teknikk

 • kunne grunnleggende elektrotekniske begreper som er relevante for forståelsen av sine fagfunksjoner.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeide
 • Praktisk produksjon
 • Veiledning
 • Felles oppgaveevalueringer
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Emne er obligatorisk for

Bachelor i flerkameraproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Regi:

 • Praktisk produksjon ”Her bor jeg”
 • Skriftlig innlevering av oppgave i dramaturgi

Foto/lyd:

 • Praktisk produksjon ”Her bor jeg”
 • Skriftlig innlevering av oppgave i dramaturgi
 • Skriftlig innlevering av oppgaver i elektroteknikk

Eksamensform

Eksamen ”Jobben” består av en produksjon på 3’00” med en refleksjon på 2 sider.

Eksamen vurderes muntlig i plenum med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på emnet.


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studentene selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L