Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > FLE1002/1 Innføring i flerkameraproduksjon

Innføring i flerkameraproduksjon

Back Tilbake
Kode
FLE1002/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Gudmund Stjernvang
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi en innføring i de begreper og kunnskaper som skal til for å utføre en enkel flerkameraproduksjon.


Læringsutbytte

Etter fullført emne har studentene

Regi:

  • videreutviklet sine fortellertekniske kunnskaper og ferdigheter med særlig vekt på flerkamera
  • elementære kunnskaper om funksjonene producer, script og innspillingsleder i en flerkameraproduksjon
  • elementære kunnskaper om HMS

Teknikk:

  • ha videreutviklet sine kunnskaper og ferdigheter i teknisk ledelse, kamerakontroll, foto, lyd, grafikk, lys og billedmix.
  • grunnleggende kunnskaper om lydteori og videoteori
  • elementære kunnskaper om HMS

Undervisnings- og læringsmetode
  • Forelesninger
  • Workshops
  • Praktiske produksjoner

Emne er obligatorisk for

Bachelor i flerkameraproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Ingen arbeidskrav.


Eksamensform

Eksamen er en magasinproduksjon på ca 25 min. Vurderes muntlig i plenum med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på emnet.


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studentene selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L