Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > FLE1003/1 Flerkameraproduksjon I

Flerkameraproduksjon I

Back Tilbake
Kode
FLE1003/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
20 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Lars Petter Sveen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet skal studenten tilegne seg mer utfyllende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter om spesifikke produksjoner innen:

 • nyheter og debatt
 • arenaproduksjon i forbindelse med vintersport (alpin, hopp)
 • musikkproduksjoner (pop, rock)
 • sommersport (fotball)

Læringsutbytte

Gjennom emnet skal studentene på spesialisering i regi:

 • Videreutvikle sine fortellertekniske kunnskaper i nyheter og debatt, arenaproduksjon, musikkproduksjoner og sommersport
 • Videreutvikle sine kunnskaper om funksjoner i flerkameraproduksjoner, så som producer, script, innspillingsleder.
 • Innføres i OB (outside broadcasting) –produksjoner
 • Få en innføring i musikkproduksjon
 • Lære bruk av slowmotion som fortellerelement
 • Bli kjent med bruk av ISO
 • Få en innføring i bruk av bevegelig lys som fortellerelement
 • Få en innføring i bruk av håndholdtkamera som fortellerelement
 • Videreutvikle sine kunnskaper i innslagsproduksjon, dvs fortellerteknikk med enkamera

Gjennom emnet skal studentene på spesialisering i teknikk:

 • Videreutvikle sine fortellertekniske kunnskaper i nyheter og debatt, arenaproduksjon, musikkproduksjoner og sommersport
 • Videreutvikle sine kunnskaper om funksjoner i flerkameraproduksjoner, som teknisk leder, kamerakontroll, foto, lyd, grafikk, lys og billedmix.
 • Tilegne seg utfyllende kunnskaper i lydteori og videoteori
 • Tilegne seg ferdigheter i OB (outside broadcasting) -produksjoner
 • Tilegne seg grunnleggende musikkopptak
 • Lære bruk av slowmotion
 • Bli kjent med bruk av ISO
 • Tilegne seg ferdigheter i bruk av bevegelig lys
 • Tilegne seg ferdigheter i bruk av håndholdt kamera
 • Videreutvikle sine kunnskaper i innslagsproduksjon, dvs fortellerteknikk med enkamera

 Se bilder fra Nyhetsproduksjon vår 2012


Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Workshops
 • Praktiske produksjoner som hver avsluttes med en evaluering i plenum av faglærerene

Emne er obligatorisk for

Bachelor i flerkameraproduksjon


Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Skriftlig innlevering av produksjonsrapporter for de produksjonene studenten legger i sin mappe til vurdering.

Deltakelse på hver av de tre produksjoner som legges i vurderingsmappen


Eksamensform

Mappevurdering. Mappen skal inneholde 3 produksjoner av minst 25 min. varighet pr. produksjon.

 • Hver student på spesialisering i regi lager en produksjon som bildeprodusent og produksjonen skal inneholde en eller flere av de gjenomgåtte sjangere som nevt i emnebeskrivelsen. På de to andre produksjonene skal registudenten være innspillingsleder og script.
 • Studentene på spesialisering i teknikk leverer 3 produksjoner med variasjon i utførte fagfunksjoner.

Ved ikke bestått skal den delen av mappen som ikke er godkjent byttes ut med en annen produksjon eller skriftlig oppgave for å kunne vurderes på ny.

Alle studentene vurderes på de funksjonene de utfører under disse produksjonene.


Tillatte hjelpemidler

 Fagfunksjonene må utføres av studentene selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L