Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > OLA2001/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Back Tilbake
Kode
OLA2001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Sveinung Berild
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir innføring i psykologiske problemstillinger av betydning for organisasjon, ledelse og HR. Det faglige innholdet kan inndeles i tre:

1) Innføring i aktuelle tema fra generell psykologi som er relevant for å forstå og arbeide med mennesker og prosesser i organisasjoner og arbeidsmiljø.

2) Innføring i aktuell arbeidslivsforskning med særlig fokus om psykososialt arbeidsmiljø.

3) Praktisk anvendelse av teori og metoder overfor aktuelle utfordringer i arbeidslivet.


Læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om sentrale begreper, teorier og forskningstradisjoner på området. Studentene skal få kjennskap til praktisk bruk av teori og metoder, dessuten ferdigheter i å anvende teorier og begreper til å analysere og forstå praktiske utfordringer i arbeidslivet. Dette innebærer også kritisk refleksjon over egen rolle og fagets muligheter og begrensninger. Studentene skal utvikle teoretisk forståelse til å kunne formidle faget.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger kombinert med seminar, øvelser og arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Første år fra Bachelor i organisasjon og ledelse eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse


Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse har fortrinnsrett ved opptak
Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i første undervisningsuke, og det er to skriftlige innleveringer i løpet av semesteret, et av dem med muntlig framlegg.


Eksamensform

Individuell, skriftlig seks timers eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L