Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > ØKA1013/1 Markedsføring

Markedsføring

Back Tilbake
Kode
ØKA1013/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Marit Elvsås
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil omfatte sentrale problemstillinger og teorier, inklusiv følgende temaer:

 • markedsføringens oppgave og rolle
 • strategi og markedsplanlegging
 • markedsanalyser og prognoser
 • kjøpsatferd bedriftsmarkedet
 • kjøpsatferd forbrukerne
 • markedssegmentering
 • produktutvikling
 • distribusjonspolitikk
 • prispolitikk
 • markedskommunikasjon
 • internasjonal markedsføring
 • e-markedsføring og e-handel

Læringsutbytte
 • Ha forståelse for hvordan markedsorienterte bedrifter kan utvikle sitt markedstilbud, og hvordan virksomhetene kommuniserer og leverer dette til markedet
 • Ha kunnskap om og forståelse for etiske og miljømessige utfordringer i tilknytning til sentrale problemstillinger innen markedsføring og drøfte konsekvensene for bedriftenes markedsføringsaktiviteter
  • Gjengi og forklare, samt å anvende, sentrale modeller og teorier innen:
  • Markeds- og kundeorientering
  • Etikk, miljø og samfunnsansvar: Defensive og offensive strategier
  • Segmentering, differensiering og posisjonering
  • Kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder
  • Salg
  • Relasjons- og dialogmarkedsføring
  • Produkt- og tjenesteutvikling
  • Merke- og omdømmeledelse
  • Markedskanaler
  • Prissetting
  • Markedskommunikasjon (også gjennom for eksempel sosiale medier)
  • Planlegging, organisering, økonomiske analyser og kontroll
  • Utforme en markedsplan

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.


Emne er obligatorisk for

BØA/ÅØA


Emne er valgbart for
Bachelor i Økonomi og Administrasjon (Obligatorisk)
Årsstudium i Økonomi og Administrasjon (Obligatorisk)
Bachelor i Reiselivsledelse (Obligatorisk)
Bachelor Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (Obligatorisk)
Årstudium i Reiseliv og turisme (Obligatorisk)
Bachelor i Organisasjon og Ledelse (valgemne)

Arbeidskrav

Arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen med tilsyn.

Overlapp

ØKA1013/1 Markedsføring overlapper med emnet ØKA1006/1 Markedsføring (10 sp.) med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L