Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > ØKA1014/1 Finansregnskap 2

Finansregnskap 2

Back Tilbake
Kode
ØKA1014/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Ett semester (høst)
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Førstelektor Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Finansregnskap 2 er et progresjonsemne i forhold til Finansregnskap 1.  Vekten legges på modellmessig forståelse, konsekvenser for rapportering, og kritisk tolking av regnskapsdata.  Videre utvikles ferdighetsrepertoaret ved introduksjon av regnskapsmessig behandling av skatt samt konserninterne transaksjoner og fordringer/gjeld i konsernregnskap.

 

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 

 • Ulike regnskapsmodeller
 • Regnskapsanalyse
 • Måleproblemer
 • Skattekostnad og skattegjeld
 • Regnskap og likviditet
 • Konsernregnskap
 • Regnskap under prisstigning

Læringsutbytte

Studentene skal

 • Kjenne historisk kost og virkelig verdi-modellene
 • Bli fortrolige med hovedtrekkene i norsk regnskapsregulering, og hvordan disse relaterer seg til grunnleggende regnskapsmodeller
 • Få innsikt i internasjonale regnskapsregler (IFRS)
 • Ha oversikt over sentrale måleproblemer i regnskapet, og kunne tolke og analysere regnskapsdata ut fra hvordan måleproblemene er løst / resultatene rapportert
 • Forstå at regnskapsmodellene representerer ulike periodiseringer av underliggende kontantstrøm
 • Være i stand til å foreta korrekt regnskapsmessig behandling av skatteposter
 • Kjenne sentrale konsolideringer / elimineringer som foretas i konsernregnskap
 • Kunne vurdere om kapitalen er opprettholdt i en periode med prisstigning

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og / eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskapskrav:

ØKA1012 Finansregnskap 1 eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L