Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > ØKA1017/1 Organisasjonsfag

Organisasjonsfag

Back Tilbake
Kode
ØKA1017/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
BØA
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal gis kunnskaper om sentrale organisasjonsmessige fenomener. Det overordnede målet er at studentene skal kunne anvende denne kunnskapen for å forstå det som skjer i organisasjoner.

 

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 

 • kunnskap om ulike typer organisasjoner, mål, strategi og oppgaver
 • effektivitet i organisasjoner
 • grunnleggende prosesser i organisasjoner
 • organisasjonen som et sosialt system
 • organisasjoner og omgivelser
 • individet i organisasjoner
 • makt, autoritet og konflikter i organisasjoner
 • organisasjonsutforming og formell struktur
 • læring i organisasjoner
 • endring av organisasjoner
 • ledelse, ledelsesarbeid og lederroller
 • organisasjonskultur
 • nettverksorganisering

Læringsutbytte

Studentene skal:

 

 • ha kunnskap om grunnleggende organisasjonsprosesser som målsettings-, beslutnings-, kommunikasjons- og informasjonsprosesser
 • vite forskjellen mellom formell og uformell organisasjonsstruktur
 • forstå hvilken rolle organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner
 • ha kjennskap til sentrale motivasjons- og belønningsteorier
 • kunne redegjøre for ulike teorier om læring og endring på individnivå og organisasjonsnivå
 • kjenne til ulike teorier om ledelse
 • kunne redegjøre for sammenhengen mellom organisasjonen og dens interessenter og omgivelser
 • kunne anvende ulike teoretiske tilnærminger og perspektiver for å forstå organisasjoners virkemåter og dilemmaer
 • være innforstått med organisasjoners grunnleggende kompleksitet
 • kunne vurdere på selvstendig faglig grunnlag foreslåtte løsninger, prioriteringer og valg i organisasjonsmessige sammenhenger

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og / eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.


Emne er obligatorisk for

BØA/ÅØAArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.Erstatter
Organisasjonsfag, 10 sp

Overlapp

Emnet ØKA1017/1 Organisasjonsfag overlapper med emnet ØKA1009/1 Organisasjonsfag (10 sp.) med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L