Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > ØKA1024/1 Brand Management

Brand Management

Back Tilbake
Kode
ØKA1024/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Marit Elvsås
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Engelsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil omfatte sentrale problemstillinger og teorier, inklusiv følgende temaer:

 

 • Merkevareledelse, inkludert verdisetting av merkevarer og analyse av merkeposisjon
  • Konsumentatferd, og hvordan konsumenter oppfatter merker, og behandler og bruker merkekunnskap i valg mellom forskjellige merker
  • Merkeposisjonering, merkeidentitet, og etablering av en troverdig merkeverdiposisjon

Læringsutbytte
 • Ha de nødvendige ferdigheter til å utvikle og lede en merkevare
 • Evne til å identifisere og analysere merkeassosiasjoner, og utlede strategiske implikasjoner for posisjonering, valg av merkeelementer, og bruk av sekundære merkeassosiasjoner 
 • Nå en grunnleggende forståelse for forskjellige metoder for beregning av merkeverdi
 • Etablere den nødvendige innsikt og ferdigheter til å vurdere vekstmuligheter for merker, deriblant strategier for merkeekspansjon 
 • Forståelse for, og evne til å anvende, prinsippene for ledelse av en merkeportefølje, inkludert forskjeller mellom forskjellige typer ”merkearkitektur”

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.Emne er valgbart for
Årsstudium i Økonomi og Administrasjon (Valgbart)
Bachelor i Reiselivsledelse (Valgemne)
Bachelor Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (Valgemne))

Bachelor i Organisasjon og Ledelse (valgemne)
Andre studier
INTERNASJONALE STUDENTER (innkomne studenter)
Bachelor i Økonomi og Administrasjon (Obligatorisk)


Arbeidskrav

Arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

 

Normalt består arbeidskravet i at et gruppearbeid presenteres muntlig i plenum.


Eksamensform

Evalueringen vil bestå av to deler, og følgende vilkår:

 • Studentene vil gjennomføre en skriftlig gruppeoppgave. Dette arbeidet vil bli vurdert på A-F skala, og utgjøre 70 % av karakteren for emnet.
 • Studentene skal også ha en individuell, skriftlig eksamen med tilsyn, maksimum 3 timers lengde. Denne eksamen kan bestå av flervalgsspørsmål (”multiple choice”), langsvar (”essay”) eller en kombinasjon. Denne eksamen vil utgjøre 30 % av karakteren for emnet.

 

 • STUDENTEN MÅ OPPNÅ MINIMUM ”E” PÅ BEGGE DELER FOR Å FÅ GODKJENT EMNET.


Erstatter
Emnet ”Konsumenter og Merkevarer” 15 sp deles – Merkevaredelen videreføres i ”Brand Management”. Konsumentatferd – tones ned og går inn i emnet ”Emner i markedsføring” (7,5 studiepoeng)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L