Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > PSY1006/2 Innføringsemne II/Examen facultatum (psykologi)

Innføringsemne II/Examen facultatum (psykologi)

Back Tilbake
Kode
PSY1006/2
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Terje Ødegaard
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen facultatum for psykologi (PSY 1006) er, sammen med Examen philosophicum for psykologi (PSY 1004), allmenndannende innføringsemner i filosofiens og psykologiens historie, i språk og argumentasjon, vitenskapsfilosofi og etikk, inkludert forskningens ethos og etikk.

Examen facultatum for psykologi gir en grunnleggende historisk innføring i politisk filosofisk og etisk tenkning, og i grunnleggende vitenskapsfilosofiske tema som strukturen i vitenskapelige funn, hva som menes med vitenskapelig forklaring og en innføring i kritisk tenkning omkring problemstillinger som er særegne for psykologi som fag og vitenskap.


Læringsutbytte

Etter endt emne har studentene:

 • grunnleggende kunnskaper om
  • noen sentrale tema i politisk-filosofiske og etiske teoriers historie
  • sammenhenger mellom generelle tema i etikk og enkelte fagetiske tema i psykologifaget
  • grunnleggende vitenskapsfilosofiske tema som vitenskapelige forklaringer, sentrale modeller for vitenskapelig utvikling, særtrekk ved psykologifaglige tenkemåter og forklaringstyper

 

 • grunnleggende ferdigheter i
  • å identifisere strukturen i fremstillinger av vitenskapelige resultater og til å forholde seg kritisk til slike framstillinger
  • å skille mellom umiddelbare, intuitive tanker om spørsmål av psykologisk natur og psykologifaglige vurderinger

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidet med Examen facultatum for psykologi består av deltakelse i forelesninger og arbeid med obligatoriske skriftlige innleveringsoppgaver (arbeidskrav—se nedenfor) i seminar og i små grupper eller individuelt. Emnet er lærebokbasert.


Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på årstudium i psykologi og på Bachelor i psykologi.Arbeidskrav

Studenten skriver og leverer 2 skriftlige oppgaver (inntil 1500 ord) for godkjenning. Oppgavene kan leveres individuelt eller av små grupper (normalt inntil 4 personer) der alle registreres som forfattere.

2 godkjente innleveringsoppgaver er et krav for å få gå opp til eksamen; inntil én innleveringsoppgave kan revideres individuelt etter underkjenning og leveres inn på nytt én gang for godkjenning. Studentene oppfordres til å arbeide i små grupper.

Arbeidskravene skal gi øvelse i å innfri krav til tone, saklighet og kildebruk i akademisk og vitenskapelig tekst.


Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamen. Tekstmateriale som grunnlag for eksamensoppgaver kan gjøres tilgjengelig for studentene før eksamen.

Overlapp

Emnet PSY1006/2 Innføringsemne II/Examen facultatum overlapper med emnet PSY1006/1 Innføringsemne II/Examen facultatum og med emnet 2EXFAC/1 Examen Facultatum med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L