Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > PSY2204/1 Personlighetspsykologi

Personlighetspsykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2204/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Reidulf G. Watten
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Personlighetspsykologi gir en innføring i ulike teoretiske perspektiver på personlighet med særlig fokus på personlighetens struktur, dynamikk og utvikling. En del abnormalpsykologiske tema er også omtalt.


Læringsutbytte

Hovedsakelig av teoretisk art som kjennskap til sentrale skoleretninger og teorier, herunder personlighetens biologisk-genetiske, utviklingsmessige og sosiokulturelle sider. Kunne gjennomføre selvstendige undersøkelser med bruk av enkle inventorier under veiledning.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, PBL-gruppeundervising, nett-undervisning, veiledning


Forkunnskapskrav

PSY 1004 Ex.phil., PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, PSY 1006 Ex.Fac., PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I, PSY1008 Sosialpsykologi, PSY2201 Utviklingspsykologi, PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II, PSY2301 Biologisk psykologi, PSY2302 Kognitiv psykologi, PSY2303 Helse- og miljøpsykologi

Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektarbeid)


Eksamensform

4-timers skriftlig eksamen kortsvar/flervalg

Overlapp

Emnet PSY2204/1 Personlighetspsykologi overlapper med emnet PSY1002/1 Personlighetspsykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L