Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HØ11000 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og regnskap

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og regnskap
Back Tilbake
Kode
2HØ11000
Studiepoeng
12
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Grunnleggende regnskap - BAR1:

  • Regnskapets oppbygging og prinsipper - sammenheng og presentasjon
  • Registrering og systematisering av forretningstransaksjoner.
  • Etablering av en grunnleggende forståelse for regnskap og de sentrale regnskapsmessige begrep og sammenhenger

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse - BAB1:

  • Økonomifunksjonens rolle og plass i foretaket.
  • Teori og modellering av inntekter og kostnader samt volumanalyser.
  • Kalkulasjon og driftsregnskap.
  • Foretakets marked og markedsformer – om pris og etterspørsel.
  • De økonomiske beslutninger – foretaket sin tilpassing til knappe ressurser.
Læringsmål

I dette emnet presenteres foretaket som en økonomisk enhet med en bedriftsøkonomisk målsetting; størst mulig fortjeneste. Emnet skal gi de første basiskunnskaper i finansregnskap og bedriftsøkonomisk teori. Det legges vekt på forståelse av grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper samt endel sentrale problemstillinger og modeller i bedriftsøkonomi. Emnet gir et grunnlag for videre studier i bedriftsøkonomi - både mot anvendelse og fordyping.

Forkunnskaper

 

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Eksamensform

Arbeidskrav + 5 timers dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L